Не стивнуваат реакциите за поделбата на парите во културата

Народни пари за промоција на културата или за подобни  ликови и проекти. Не стивнуваат реакциите по објавената листа на проекти кои ќе добијат државна помош. 

Од Министерството за култура  тврдат  дека се мислело на жанровска разновиднсот и економската криза.