Навахо Џо

Откако масакрира индиско село со својата банда, ловецот на скалп Данкан во најблискиот град дознава дека е прогласен за одметник, бидејќи ловот на скалп сега е нелегален. Данкан го убива шерифот и го пали градот. Во градот, Данкан ја запознава Лин, градската докторка, која го наговара Данкан да украде воз полн со парите на банката. Три забавувачки и нивниот менаџер слушаат разговори за заговорот и се возат до соседниот град Есперанца за да ги предупредат луѓето. Неколкумина од бандата на Данкан се обидуваат да ги убијат, но нивниот план е спречен од Навахо Џо.