Намален откупот и продажбата на земјоделски производи

Во вториот квартал годинава откупот и продажбата на земјоделски производи изнесува 2.573.092.000 денари и во однос на истиот период од претходната година е намален за 1,4  проценти.

Кај откупот на земјоделски производи од индивидуалните производители е забележано зголемување за 1 процент, додека кај продажбата на земјоделски производи од сопствено производство е намалување за 3,6  проценти.

-Намалување е забележано кај житата, добитокот, живината и јајцата и другите земјоделски производи, а кај другите производи е забележано зголемување, покажуваат податоците на ДЗС.