Надворешниот долг на Македонија 4,5 милијарди евра!

Народната банка објави дека нето надворешниот долг на Македонија лани изнесувал речиси 4,5 милијарди евра. Тоа се близу 33 проценти од проценетиот бруто домашен производ. 

Податоците на Централната банка велат дека во четвртиот квартал во 2023 година надворешниот долг е зголемен за 305 милиони евра. Во однос на 2022 година нето надворешниот долг е зголемен за 147 милиони евра, и тоа во услови кога зголемувањето на приватниот долг изнесувал 269 милиони евра а имало намалување на нето јавниот долг за 122 милиони евра.