НА 20.05.2022 ВИДЕОЛОТАРИЈА ПОЧНУВА НОВА НАГРАДНА ИГРА „ИГРАЈ, СОБИРАЈ И ОСВОИ“ НА 2WIN.MK

Видеолотарија Kасинос Австрија ја најавува најновата наградна игра „ИГРАЈ, СОБИРАЈ И ОСВОИ“ на единствената легална платформа за интернет игри на среќа во земјава- 2win.mk. Наградната игра со вкупен фонд од 6.684.831,00 денари ќе започне во петок 20.05.2022 и ќе трае до 15.08.2022. 

На задоволство на играчите на единствената легална платформа за интернет игри на среќа во земјава- 2win.mk, споделуваме убава информација за нова наградна игра. Наградната игра ИГРАЈ, СОБИРАЈ И ОСВОИ ќе започне во петок на 20.05.2022 и ќе трае до 15.08.2022.

Во текот на наградната игра ќе се доделат вкупно 240 награди во 3 кола за секоја категорија, како и главни награди, на крајот на наградната игра, за секоја категорија. Наградната игра ќе се изведува преку единствената легална платформа за игри на среќа 2win.mk во две категории: видеолотариски и електронски игри и спортско обложување. Вкупниот награден фонд изнесува 6.684.831,00 денари, а во него се вклучени 54 стокови и 184 парични награди. Главната награда е  1 милион денари, која ќе биде доделена и во двете категории на крајот на наградната игра. 

Наградната игра е достапна само за државјани на Република Северна Македонија, кои имаат право на учество во интернет игрите на среќа согласно важечката законска регулатива. Секој учесник во наградната игра може да учествува само по еднаш во секоја категорија и тоа како во месечните извлекувања така и во главните, на крајот на наградната игра. Еден учесник може да освои само една награда во делот на видеолотариските игри и една награда во делот на спортско обложување за секој месец во кој учествува, како и по една во главните извлекувања предвидени во правилата за наградната игра.

Правилата за наградната игра „ИГРАЈ, СОБИРАЈ И ОСВОИ“ се објавени на играчката платформа 2win.mk.

#ИграјЗаЗабава #ИграјОдговорно #ИГРАЈСОБИРАЈИОСВОИ