Музичарите бараат ревизија на протоколите за работа

Музичарите бараат ревизија на протоколите за работа и оечкуваат средба со претставници од владата да разговараат за нивните проблеми.

Предлагаат да се одвојува дел од годишните општински буџети за организирање на музички настани низ земјава и децентрализација на буџетот преку министерството за култура.