Молитва за утро - среда 22 март во 22.30

Хотелот Royal Crescent постои речиси сто години. Единствените гости се маргиналци или авантуристи. Група тинејџери тргнала на „турнеја со страв“ сакајќи да преноќи во напуштен хотел. Со стогодишни души заробени, единствениот начин да се избега од ужасите на хотелот е да се реши мистеријата.