Младите од Македонија и Бугарија треба да ја продлабочат соработката

Со вмрежување на младите од земјава и Бугарија постои можност и за поголема искористенот на европсктие фондови за младински политики.

Вака констатираа Наумче Мојсовски од Агенцијата за млади и спорт и заменик министерката за млади во Бугарија Дијана Иванова на форумот ,,Размена на искуства во областа на полтиката за млади на локално ниво’’ каде беа пристуни градоначалници и преставници на младинскиот сектор од двете држави.

Интензивирање на младинската соработка и детектирање на проблемите со кои се соочуваат младите за да се задржат во матичните земји. Иванова кажа дека во земајва се дојдени за да превземат дел од искуствата со младинските политики на локлано ниво.

Во март годинава Агенцијата з амлади и спорт потпиша меморандум со министерството за млади на Бугарија при што беше договорено поддршка на ултра маратон низ Бугарија, Макеоднија и Албија но и одржување на средношколски игри во Охрид.