Малите и средните бизниси – столб за економијата

Прв чекор за развој на малите и средни бизнис – е пристап до капитал, за фирмите е многу важно да имаат алтернативни извори за финасирање – вели во интервју за тв 24, Питер Риги, претприемач и директор на програмата на центарот за претприемништво и развој.

Смета дека економија која се потпира на мали и средни претпријатија мора да има и стратегија за нивниот развој.