Македонија само за камати ќе плати над 152 милиони евра кон доверителите

Македонија само за камати во однос на претходно земени кредити годинава ќе плати над 152 милиони евра кон доверителите. 

Во моментов 1,3 процентни поени од БДП како економија плаќаме камати во однос на претходните долгови, информираше министерот за финансиии Фатмир Бесими од  конференцијата на Македонската берза, што се одржува во Охрид.