Лицата со попречености бараат поголема култура од учесниците во сообраќајот во Струмица

Лицата со попречености бараат поголема култура од учесниците во сообраќајот. Како што тврдат, се поизразена е состојбата со узурпирани пристапни рампи и паркинг места за лица со инвалидитет од страна на несовесни возачи. 

Центарот Порака изминатиов период реализираше кампања дека и лицата со попречености се еднакви учесници во сообраќајот.