Ковчежето на мудростите од авторот Атанас Конески - „Вдахновенија“ доби шесто, дополнето издание

Ковчежето на мудростите од авторот Атанас Конески - „Вдахновенија“ доби шесто, дополнето издание. Автор вели дека на 26 мај 1945 година, Конески го одржал првото предавање за македонскиот јазик и литература во тогашниот Народен универзитет.

- Токму документите за македонскиот јазик го одразуваат односот кон македонскиот јазик. Македонскиот јазик е аксиома, непобитна вистина. Убавиот збор и мудрата мисла се мојата животна определба, како што рече професорката Мојсова Чепишевска. Тоа треба да е патоказ на секого во животот. Во книгата, секогаш на крајот има една реченица „Мудрите мисли се собираат и вдахновуваат.“ Тоа е таа порака и има новитети и затоа книгата има шесто издание. Тоа е обележјето на оваа книга. - вели Конески.