Кој ги креира сценаријата за создавање лажна реалност?

Дезинформациите и манипулативните наративи на македонска почва. Кој ги креира сценаријата за созавање лажна реалност? Каква е свесноста на граѓаните за улогата на медиумите, државата и политиката во заштитата од дезинформации? Можеме ли да ги препознаеме секојдневните манипулации?

Во 24 отворено гостуваат Михајло Лахтов од Ирекс, Јасна Бачовска универзитетски професор, Мери Јордановска од Метаморфозис и Ренате Шредер од Европската федерација на новинари.