Ќе се постигне договор меѓу СОНК и владата?

Втора недела штрајк во образованието, еден од најзначајните и најмасивни штрајкови.

Гости се Лена Спасеновска регионален претставник на СОНК, Билјана Лотевска член на советот на СОНК, Јованка Тренчовска министер за труд и социјална политика и Јетон Шакири министер за образование.