Хавзи пашините конаци во Бардовци - културно наследство кое не смее да остане во заборавот на времето

Хавзи пашините конаци во Бардови, културно наследство кое не смее да остане во заборавот не времето. Реконструкцијата се уште е само на хартија. Една од најмонументалните градби на отоманската профана архитекура во Македонија и на Балканот.