Итно да запре уништувањето на трската на охридското крајбрежје

Итно да запре уништувањето на трската на охридското крајбрежје порачуваат од регионалниот Зелен центар Охрид. Тие покренаа инцијатива трската да добие законски статус на посебен заштитен вид на Охридското Езеро.