Исчезнат во акција 2

Десет години пред да ги ослободи американските заробеници од бруталниот генерал, полковникот Џејмс Бредок беше заробен во северно виетнамски логор за воени заробеници воден од садистичкиот полковник Јин, кој ги принудува заробениците да одгледуваат опиум за француска дрога. Франсоа се обидува да го натера Бредок да признае и да потпише листа на воени злосторства. Еден од неговите колеги војници, капетанот Дејвид Нестер бил убеден дека нивната земја ги напуштила и станала еден од послушниците на Јин поради што неговите колеги војници го осудуваат како предавник. За време на времето на неговиот тим во заробеништво, тие се немилосрдно изложени на различни форми на понижувачко мачење. Јин ги принудува Бредок и Нестер да се пресметаат.