Интервју со Емин Џијан

Овој уметник е познат по тоа што создава фузија од секакви музички жанрови, но сосредоточени во силен авторски израз и музиката ја дели на добра и лоша, поточно на вистинска и  комерцијална. Според него, авторот не ја прави музиката за себеси, туку за луѓето, и мора да најде најдобар начин како да ја презентира за да може публиката да ја открие вистинската вредност на делото, а истовремено и на изведувачот. Светските медиуми ја крунисаа изведбата на Џеф Милс, Дерик Меј и нашиот Емин Џијан, ставајќи го нашиот мултиталент на самиот пиедестал.