Град Скопје со кривична за цементарницата УСЈЕ

Цементариница Усје испуштала три пати повеќе од дозволените граници штетни компоненти во амбиенталниот воздух.

Тврди градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска базирајќи се на податоците произлезени од анализата која била направена од градските инспектори во со работка со колегите од животна средина. 

Од Цементарница УСЈЕ излегоа со одговор на обвинувањата од Арсовска, тие вршеле редовно независни мерења кои покажувале дека параметрите биле и под законски дозволените граници.

- Во Усје редовно се вршат независни мерења од страна на акредитирани лабаратории. Производниот процес во Цементарница Усје се одвива во законски определените рамки и според еколошките стандарди. - велат од Цементарница УСЈЕ.

Од комапнијата велат дека  шпради енергетската криза сп снадбување со газ, почнале да употребуваат мазу но само за загревање на работните простории. Но отако им било укажано од страна на исспелторите, тие ќе направат промена во употребата на енергенсот. Згадувањето на водухот повторно се врати како тема отако изминатиот период беа измерени нови рекордни низоа на загаденост но не само во Скппје туку и во други градови во земјава.