Граѓанските активисти од Источниот регион против градење хидроцентрали

Со изградба на хидро системот Злетовица создадени се услови за производство на електрична енергија и идентификувани се неколку локации за изградба на мали хидроцентрали. 

Граѓанските активисти во рамки на проектот “Иновативни решенија за зелен Исток “ посочуваат на проблеми и укажуваат на можни штети од изградбата на вакви мини хидроцентрали на истокот од државата.