Фондацијата Едуката ќе стипендира нови осум студенти

Видеолотарија Касинос Австрија преку Фондацијата за образовна и хуманитарна општествена дејност Едуката, ќе стипендира нови осум редовни студенти, запишани на додипломски студии од прв циклус на Државниот универзитет во Тетово, запишани за прв пат на студиската 2023/2024 година.