Европат - Што ќе донесе новата Тиранска декларација на политички и економски план?

Што ќе донесе новата Тиранска декларација на политички и економски план? И дали ќе има вистинско забрзување на европската интеграција на регионот? Гости: Стефан Ристовски - економски истражувач ЕПИ и Малинка Ристевска Јорданова.