Еврообврзница или кредитен аранжман со ММФ?

Во новото издание на Трилинг интервјуа со проф. Никица Мојсоска-Блажевскиизвршна директорка на Македонија 2025, Вени Марковски внук на Венко Марковски, адвокатот Тома Фила и кореграфката Рисима Рисимкин.