ЕВН Хоум демантира дека имаат поднесено барање за зголемување на цената на струјата

ЕВН Хоум демантира дека имаат поднесено барање за зголемување на цената на струјата. Од компанијата велат дека пресметки за цената на електричната енергија не можат да се направат без да се знаат влезните параметри/цени кои ќе следат кон ЕВН, како што се: Цената по која ќе се набави електрична енергија од АД ЕСМ, цената на преносниот систем оператор Мепсо, цената на операторот на пазар на електрична енергија мемо, цената на дистрибутивниот систем оператор електродистрибуција, односно дали сите тие цени ќе претрпат измени поради енергетската криза.