Дали како за „Холидеј Ин“ ќе се случи продажба на државното земјиште и кај „фабрика Треска“ согласно закон?
Foto

Дали како за „Холидеј Ин“ ќе се случи продажба на државното земјиште и кај „фабрика Треска“ согласно закон?

Ќе се случи ли продажба на државното земјиште кај фабриката Треска по теркот на продажбата на државното земјиште кај холидеј Ин? Во случајот кај Холидеј Ин државното земјиште премина во рацете на инвеститорите, согласно закон, по багателна цена од 312 евра за метар квадратен.

Во случајот со фабриката Треска каде има приватна, државна и мешана сосптвеност, инвеститорите поднесоа дваесеттина барања за окрупнување на парцелите преку откуп на државно земјиште. Во случајот со продажбата на земјиштето кај Холидеј Ин потпис стави поранешниот министер за транспорт и врски Горан Сугарески, но во случајот со земјиштето кај фабрика Треска потпис ќе треба да стави градоначалникот, Саша Богдановиќ кој пак за ТВ24 вели дека: 

„Вие во електронскиот систем не можете да го спречите, односно после укинувањето на мораториумот, немате правен начин како да го спречите некој да аплицира. Како ќе се одвива постапката ќе зависи нормално од задоволување на некои законски прописи и.т.н. Ние паралелно си го тераме нашиот оглас.“ - вели градоначалникот на општина Центар, Саша Богдановиќ. 

Во Законот за градежно земјиште, Член 15, меѓу другото се наведува дека за оформување на градежна парецела предвидена со детален урбанистички план или урбанистичка планска документација доколку лицето има во сопственост повеќе од 30 посто од градежната парцела, државното земјиште може да се продаде. Дали земјиштето кај фабрика Треска ќе биде продадено исто како и тоа кај Холидеј Ин согласно истиот Закон по Член 68, каде е наведено дека: 

„Доколку во рамките на градежната парцела има повеќе сопственици на земјиштето, барањето од ставот 1 на овој член може да го поднесе и само еден од сопствениците кој има повеќе од 30 посто сопственост од градежната парцела, со приложување на изјава заверена на нотар со која останатите сопственици на градежната парцела се откажуваат од правото да бидат подносители на барањето.“ - се наведува во Законот за градежно земјиште. 

Градоначалникот Саша Богдановиќ тврди дека доколку има правни пречки нема да дозволи продажба на државното земјиште кај фабрика Треска. Од друга страна појаснува дека е поднесен суспензивен елаборат и дека ставил потпис за распишување на Јавен конкурс со кој треба да се уреди локацијата кај фабрика Треска. 

„Вчера го потпишав барањето за спроведување на јавна набавка, бидејќи конкурсот мора согласно Законот да се спроведе како јавна набавка и очекувам дека во понеделник - вторник ќе биде објавен на Бирото за јавни набавки бидејќи нормално толку е процедурата од потписот на градоначалникот ден два треба да се прикачи на системот. Откако ќе се прикачи, веќе стартува јавната набавка и потоа нормално ќе видиме како ќе се одвива.“ - вели градоначалникот на општина Центар, Саша богдановиќ. 

Инвеститорите кај фабриката Tреска, претходно, преку својот адвокат за ТВ 24 појаснија дека поминаа скоро 4 години чекајќи општината да го ревидира планот и да го распише конкурсот. Сега веќе се одлучни преку свои идејни решенија да го уредат просторот следејќи ги како што велат параметрите на моментално важешкиот ДУП за што не планираат отстапки. Ќе градат 18 згради во три блокови со 20 посто зеленило.

Aнтикорупциска најавија дека под нивна лупа ќе се најде токму и фабриката „Треска“.

0 Коментари

Остави коментари