Целосна имплементација на Преспанскиот договор - барање на поткомитетот за Западен Балкан на Парламентот на Советот на Европа

Целосна имплементација на Преспанскиот договор и од македонска, но и од грчка страна, барање на Поткомитетот за Западен Балкан на Парламентот на Советот на Европа.