Биљали за „Студио 10“: Македонија сериозно економски стагнира

„Ова што се случува во Собранието не го оправдувам, но сметам дека Македонија има многу посериозни проблеми. Нас треба да не загрижува нешто псоериозно каде во последните анализи на Светка Банка, Македонија сериозно економски стагнира. Како што можеме да забележиме, последна е во регионот. Уназадување во услови на инфлација. Ке повторам, мене не ме згариживаат ваквите кавги во Собранието, туку не гледам кај никој визија како да тргнеме и да се придвижиме напред.“ - вели за „Студио 10“. Мерсел Биљали.