Бегство во планините

Еден американски маршал е спасен од изгубено момче, Индијанец Навахо, откако ќе го зафатат крвожедни бандити и ќе го остават да се бори за гол живот. Додека трага по крвожедна група одметници во Аризона, некогашен американски маршал е во заседа. Оставен на седлото да умре со јамка околу вратот, тој е спасен од изгубено момче од племето Навахо, чиј татко бил убиен од одметници. Момче Навахо и маршал стануваат пријатели додека се борат со бандити и бенд апаши за безбедно да го вратат момчето дома. Ќе бидат потребни сите вештини за преживување на Маршал за да се заштити и да истрае на патот - од пустини исполнети со кактуси до планини и конечно да стигне до племето Навахо во долината на Монумент.