98 години од раѓањето на граматичарот Блаже Конески
Foto

98 години од раѓањето на граматичарот Блаже Конески

Во ова издание на „Коментар“ ги одбележуваме 98-те години од раѓањето на наддржавниот авторитет во своето време, граматичарот Блаже Конески и 65-те години од Граматиката на Конески и нејзиното практично остварување преку Институтот за македонски јазик, низ неговите мисла и дело кои своето плодоуживање го продолжуваат низ фондацијата „Небрегово“ и нејзините програмски активности и издавачката дејност.

Гости по овој повод се единствениот жив македонист од првата генерација, професорот Трајко Стаматоски – претседател на фондацијата „Небрегово“, научната советничка во Институтот за македонски јазик, професорката Снежана Веновска Антевска и професорот Атанас Конески – секретат на фондацијата „Небрегово“ и автор на ковчежето со мудрости „Вдахновенија“.

0 Коментари

Остави коментари