„25 минути“: Владата не ги почитува сопствените одлуки за екологија  

Одлуките на влада за заштита на човековата средина не се почитуваат дури и самата влада ги игнорира, како и  други институции, дури и самото министерство за екологија.- ова го признава за емисијата 25 минути Каја Шукова, која е државна секретарка во ова министерство.