25 минути - Како се кршат работничките права во Македонија?

1 мај - борба за работничките права. Како се кршат работничките права во македонија? Некои од работниците се принудени да  враќаат дел од минималните плати, регресот,  со лоши услови за работа, во страв  да ги пријават работодавачите, дури и анонимно, затоа што институциите не функционираат.