24 анализа - Може ли да се спречи егзодусот?

Стотици училишни столчиња останаа без првачиња. Училиштата се празната, цели семејства неповратно ја напуштаат Македонија. Дома, наталитетот во пад, за пет години бројот на живоредени деца намален за 3 300. Државата го плаќа демографскиот цех. Иселување и намален наталитет. Може ли да се спречи егзодусот? Како да се задржи младото работоспособно население? Дали пристапните преговори со ЕУ можат да го запрат ислеувањето.
 
Агрументите ги соочуваат Дончо Герасимовски демограф, Илија Димовски, поранешен пратеник, Исмет Рамадани аналитичар, Костадин Костадинов, градоначалник на Струмица и Тони Коњановски градоначалник на Битола.